79/365 Jedno Německo

BBB Auto

BBB Auto

Někdo má na komíně čápa, jiný berana.

Někdo má na komíně čápa, jiný berana.

Staronový dům

Staronový dům

Hrázděné domy

Starostaré domy

Komíne, komíne, stojíš pěkně v rovině.

Komíne, komíne, stojíš pěkně v rovině.

Kosmické bistro

Kosmické bistro

Pomalé bistro

Pomalé bistro

Na značky!

Na značky!

Zase ztracen v čase

Zase ztracen v čase