Přimda

Zimní cestou křížovou...

Zimní cestou křížovou…

...světlem...

…světlem…

...i tmou...

…i tmou…

...vzhůru za Přimdou

…vzhůru za Přimdou

Přimda

Přimda

Přimda

Přimda

Přimda

Přimda

Přimda

Přimda

Přimda

Přimda

Přimda

A Přimda